Observera utan att värdera

Dela på

Min erfarenhet är att människor har lätt för att observera sig själva och minst lika lätt för att nedvärdera sig själva. Vi blir fort uppfyllda av vår otillräcklighet och om du känner igen dig i detta så vill jag trösta dig med att det är i dina tvivel som din potential finns och, precis som Tage Danielsson säger – utan tvivel är man inte klok.

Tvivel är normalt! Tvivel är en seriöst ställd fråga från dig själv till dig själv.  Om du står inför något som känns svårt och som du gruvar dig för är det lätt att du glider in i en nedvärdering av dig själv när du observerar dig själv.

Så om du upplever att du behöver ha en annan skala för hur du värderar dig själv och vill veta exakt hur klok du egentligen är, hör av dig! Frågan är fri.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *