Huvudet på skaft

Dela på

Varje enskild kroppsdel bidrar med sin del till totalsumman som vi ser på vågen, de gånger vi väger oss. Alla går vi runt med ett huvud på toppen av ryggraden. Hur många kilon bidrar det med till din vikt? Vet du det?

 Om vi står med kroppen i en upprätt position förs vikten rakt ner genom kroppen till våra fötter (och vidare ner till jordens inre). Med ett framskjutet huvud ökar belastningen på de viktbärande strukturerna. Det blir en fråga om moment. Dvs ju längre vikten kommer bort från rotationspunkten desto högre blir belastningen, kraft(vikt) x hävarmens längd.

Du kan lätt få en känsla för det bilden illustrerar genom att sätta 4,5 kg i en påse. Ta påsen i ena handen och låt den bara hänga vid din sida. Hur upplever du vikten? Lyft sedan armen rakt ut framför dig. Hur upplever du vikten nu? Vad händer med din balans? Andning? Orkar du alls lyfta armen rakt ut? Hur lyfter du armen, rakt ut eller böjer du den innan du rätar ut den? Kan du räta ut den utan att det gör ont någonstans?

Huvudet väger mellan 4 och 6 kilo hos en vuxen, att låta den vikten hamna framför lodlinjen medför alltså en ökad belastning på kroppen all tid som du sitter, står och går. Det blir på sikt en större påfrestning än det svar på gravitationens fråga som Oscar ger i förra blogginlägget.

Kroppens svar på gravitationens fråga ges av skelett och muskulatur tillsammans. Att se ett litet barn ta sina första steg är att få bevittna det samspelet i sin renaste form. Det lilla barnet kan inte kompromissa med gravitationen, utan balans ramlar det. Men när blir vi så pass starka att vi med hjälp av våra muskler kan kompensera för ett skelett ur balans?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Huvudet på skaft”