BELL – 8 punkter för stresshantering

Dela på

Stress, denna folksjukdom som kryper allt längre ner i åldrarna, och som många gånger slentrianmässigt används som en grovt förenklad beskrivning av ett betydligt mer mångfacetterat problem.

Om jag skulle få bestämma skulle ingen få säga “Jag är så stressad” utan att någon frågade “Varför då?” och ingen skulle få säga det framför barn…de snappar upp och anammar ett sätt att kommunicera som är ohållbart, det ser vi på det växande antalet utbrända och utmattade.

Stress är helt ärligt omöjligt att undvika och det är heller inget att sträva efter, eller som nån sa “Du kan inte ha ett liv utan stress utan att vara död”. Min erfarenhet är däremot att det är mycket lättare att komma tillrätta med känslan av stress om den nyanseras. Men mer om detta längre fram.

Anledningen till att jag delar med mig av BELL är den fungerar, så enkelt är det. Precis som med Alexanderteknik är det medvetenhet om det som händer och möjligheten att välja andra lösningar som banar väg för ett bättre liv med vanor och förhållningssätt som stöttar dig när det suger fett.

BELL, Brainbased Experiental Living and Learning, är en metod som somfattar 8 punkter vilka alla hjälper dig och din hjärna att varva ner och söka nya möjliga lösningar på det som skapat stressen du känner inom dig.

Under 8 dagar presenteras BELL, de olika punkterna hur du ska tänka och varför.

Vi ses!

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *