Att skiljas från sig själv

Dela på

Varje dag behöver någon skiljas från sig själv. Jag behövde det då i oktober 2013.

Ett liv av antaganden, förväntningar, förhoppningar, önskningar och krav – ja, du vet hela den långa listan som skrivs ihop av dig själv och andra.

Det var dags för mig att verkligen utvärdera det som fanns på listan.

“You see something that others don’t see and you say things others don’t say. And you help me in ways I couldn’t forsee.” D. B

“I always feel light at heart after talking to you, encouraged to continue the work.” A. M

Work is the word. Inget kommer utan en insats.

Om du står mitt i ditt liv och funderar, hör av dig. Vi kan ha ett samtal för att se om du kan vara hjälpt av mig som accountability partner.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *